Overlijdensrisico en erven vanuit ORV

zaterdag, 9 januari 2010

Per 1 januari 2010 is de Successiewet grondig gewijzigd. Belangrijke wijzigingen hebben te maken met de naam van de belastingen, uitkeringen uit een levensverzekering, het partnerbegrip, de vrijstellingen en de tarieven.

Hieronder leest u de belangrijkste wijzigen m.b.t. overlijdensrisico en erven.

De naam van de belastingen in de nieuwe Successiewet
De wetgever vindt de namen successierecht en schenkingsrecht voor de belastingen over erfenissen en schenkingen niet meer van deze tijd. Daarom worden deze namen gewijzigd in erfbelasting en schenkbelasting.

Uitkeringen uit een levensverzekering in de nieuwe Successiewet
Uitkeringen uit een levensverzekering bij overlijden zijn voor mensen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd belast met erfbelasting. Wel mag de begunstigde hier de helft van de betaalde premies op in mindering brengen. Na inwerkingtreding van de vernieuwde Successiewet is slechts de helft van de uitkering minus de helft van de betaalde premies belast.

Partnerbegrip in de nieuwe Successiewet
Als gevolg van de inwerkingtreding van de vernieuwde wet zullen minder mensen in aanmerking komen voor een partnervrijstelling voor de erfbelasting. Dit geldt bijvoorbeeld voor partners die minder dan vijf jaar samenwonen zonder samenlevingscontract of partners in een zogenoemde meerrelatie.

Vrijstellingen in de nieuwe Successiewet
Een aantal vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting verdwijnt, maar er komen er ook een aantal bij. Een verdwijnende vrijstelling is de aparte vrijstelling voor de erfbelasting voor kinderen tot 23 jaar. Nieuw is de vrijstelling voor de schenkbelasting voor schenkingen aan kinderen voor de aankoop van een huis of het doen van een studie.

Tarieven in de nieuwe Successiewet
Het grote aantal tariefgroepen en tarieven in de successiewet wordt verminderd. Er blijven straks nog maar drie tariefgroepen en twee tarieven per tariefgroep over.

Lees ook:

Samenwoners en successiewet 2010, let op

« Terug naar nieuwsoverzicht