Alimentatieverzekering voor zekerheid bij scheiding

Alimentatieverzekering: de oplossing voor het veiligstellen en verzekeren van de alimentatie. Gelukkig kunt u zelf regelen dat uw financiële zekerheid wordt gegarandeerd met een alimentatieverzekering.

De alimentatieverzekering keert maandelijks een bedrag uit na overlijden van de ex-echtgeno(o)t(e) binnen de looptijd van de verzekering. U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag en de looptijd van de uitkering. U kunt uw alimentatie dus verzekeren met deze alimentatieverzekering en daarmee verzekerd zijn van een vast en regelmatig inkomen.

Hoe zeker is alimentatie?
De afspraken over de partner- en kinderalimentatie, zoals vastgelegd in de echtscheidingsconvenant, zijn bindend. Dit wil echter niet zeggen dat ze voor de hele alimentatieperiode vaststaan of voldaan worden. Integendeel, als de persoonlijke omstandigheden van één van beide ex-partners daartoe aanleiding geven, is wijziging van de alimentatieregeling mogelijk. Echt zeker is alimentatie dus niet, het geeft in de basis wel een goede leidraad voor inkomen na echtscheiding.

Bij overlijden houdt de alimentatiebetaling op
Dat de alimentatiebetaling na overlijden stopt geldt ook voor de kinderalimentatie. De partner die geheel of gedeeltelijk de alimentatie is ontving, loopt hierdoor het gevaar van een forse inkomensterugval. U kunt zowel als betaler als ontvangen de alimentatie verzekeren met een alimentatieverzekering en de alimentatiebetaling voor de duur van de alimentatieperiode zeker stellen. Dit kan middels een dalende overlijdensrisicoverzekering het goedkoopst.

Afsluiten alimentatieverzekering raadzaam
Gaat u scheiden? Zijn er kinderen in het spel? Dan is het raadzaam de financiële risicoís rond de alimentatieregeling tijdens de echtscheidingsprocedure af te dekken met een alimentatieverzekering. Met de alimentatie verzekering kunt u de alimentatiebetaling voor de gehele alimentatieperiode veiligstellen. De premie is bovendien meestal laag.

Vraag ons naar de diverse mogelijkheden. gebruik het contactformulier of bel vrijblijvend 0577 - 408 000 voor een gratis premieberekening alimentatieverzekering.